مهدی خزایی

مهدی خزایی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف من تمرین اسپیکینگ هست. آزمون های IELTS و PTE قبلاً شرکت کردم و چون اخیراً منقصی شدن میخواستم دوباره شرکت کنم.