امین

امین

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

می خوام برم آلمان برای مهاجرت خیلی تند  و سریع و انقلابی