رضا خداوند

رضا خداوند

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

Just trying to improve my language skills