بهرام محمودی

بهرام محمودی

فارس
شیراز
سن : 22
آقا
آلمانی
متوسط

اوسط سطح A1_                                       هدف: مهاجرت،کار و تحصیل در آلمان و اتریش 
(ترجیحا پارتنر خانم)