عباس

عباس

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

44 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارتقاع سطحم وعشق به زبان ونگرش اروپایی