حمید حاجی پور

حمید حاجی پور

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم آمادگی برای آیلتسه