کمال

کمال

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

درود،سطح متوسطم باید ایلتس بگیرم ب جهت مهاجرت.دنبال ی پارتنر هستم برای تقویت مهارت های listening & speaking