منصور حسینی شریف

منصور حسینی شریف

البرز - کرج

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

پارتنر زبان در سطح a1 ، مهاجرت کاری به آلمان