زهرا احمدی

زهرا احمدی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

قصد مهاجرت دارم و دنبالی کسی هستم در سطح متوسط به بالا باشه.

برای صححبت های روزانه با موضوعات مختلف