مهدی مهربانیان

مهدی مهربانیان

آلمان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

62 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

با سلام و ادب ، من دوست دارم انگلیسی یاد بگیرم و از سرکار نسرین پاغنده .