ایمان

ایمان

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطح زبان انگلیسی پیشرفته و آلمانی در حد B1