ساره طاری

ساره طاری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح کمی بالاتر از مبتدی بعد از ظهر جهت تقویت صحبت کردن