عاطفه

عاطفه

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط کمی پایینتر۔ میخوام هدفمند و برنامه ریزی شده سطح مکالمه خودم و پارتنرم روبالا ببرم