عباس جعفری

عباس جعفری

اصفهان - کاشان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

45 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

عباس جعفری هستم میخواهم زبا انگلیس کارکنم