پژمان صمدی

پژمان صمدی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تمرین زبان خوبه به شرطی که به اجرا دربیاد و ماندگار تر بشه

تمرین مستمر و در ساعت معین