علی اصغری

علی اصغری

گیلان
رشت
سن : 24
آقا
آلمانی
متوسط

سطح B2-2زبان آلمانی هستم پارتنر ترجیحا هم سطح ولی پایین ترم بود مشکلی نیست