مهران

مهران

خوزستان - آبادان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

49 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من آماتور و تازه کارم و فقط ساعت ده و نیم شب تا یازده و نیم میتونم چت کنم