کامران قره خان

کامران قره خان

گلستان - گرگان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

درمورد موضوعات روزمره یا هرچیز دیگه ای میتونیم صحبت کنیم.

هیت می آپ.