آرزو

آرزو

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح اسپیکینگم ۶.۵ ، ۷ طبق اخرین ماکی ک دادم.

هنوز برای امتحان ایلتس وقت دارم اما چون کلاسای زبانم تموم شده نمیخوام اسپیکینگم افت داشته باشه