شهرام

شهرام

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح من متوسطه و برای تقویت اسپکینگ پارتنر میشم