سارا

سارا

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من در سطوح ابتدایی هستم، میخوام انگلیسی رو در تمرین با یه پارتنر در مکالمات روزمره یاد بگیرم