امیر انوریان فرد

امیر انوریان فرد

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط دکترای نرم افزار