عارف رسولی

عارف رسولی

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم ایلتس.سطح متوسط.هفته ای دو سه جلسه تمرین مکالمه