سعید ولیپور

سعید ولیپور

البرز - فردیس

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف فقط تقویت اسپیکینگ و بدون حاشیه،سطح متوسط ،ویدئو کال،ساعتش رو هماهنگ میکنیم،لطفا کسی باشین که هدفمند و منظم و این موضوع براتون خیلی مهم باشه