محمدرضا خرمی

محمدرضا خرمی

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

اسپانیایی

سطحم اواسط A2 هست و پارتنری میخوام که بتونیم کنار هم پیشرفت کنیم و به هم چیزی یاد بدیم...