سمانه

سمانه

مازندران
ساری
سن : 99
خانم
انگلیسی
متوسط

برای ازمون ایلتس می خونم، دنبال پارتنر خانم میگردم تا بتونم باهاش  speaking کار کنم.