سمیرا

سمیرا

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح آپر اینترمدیت. دنبال پارتنر با پشتکار که به مهارت اسپیکینگ کمک کنه و دارای برنامه منظم باشه.