سید اسماعیل موسوی

سید اسماعیل موسوی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان آموز هستم. جهت تقویت مکالمه نیاز به پارتنر دارم