نازنین کرمی

نازنین کرمی

تهران
تهران
سن : 26
خانم
انگلیسی
متوسط

درگیری بیشتر ذهن با زبان باعث رشد کردن توی اون زبان میشه، در حال حاضر مشغول شرکت در دوره های آیلتس سطح متوسط هستم