حسین

حسین

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

تازه شروع کردم