علی اصغری

علی اصغری

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطح B2-2زبان آلمانی هستم پارتنر ترجیحا هم سطح ولی پایین ترم بود مشکلی نیست