کوثر شعبانی

کوثر شعبانی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هفته ای یکبار بصورت تصویری در Skype به مدت 30min فقط به زبان انگلیسی، مثل اگزمینر و کندیدیت. لطفا" فقط کسی که هم سطح من هستن، پیام بدن! محترم و مودب بودن پارتنر برام خیلی مهمه. اگر کسی قصد جدی برای موفقیت در آزمون آیلتس دارن، اطلاع بدن. شخص مقابلم باید کندیدیت آیلتس باشن.