پارسا

پارسا

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم کسب حداقل نمره 100 تافل در 6 ماه آینده هست.