امیر

امیر

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

43 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه. بعدازظهرها. اینترمیدیت