محمد وحید

محمد وحید

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح Advenced زبان انگلیسی

کمی زبان آلمانی

و کمی هم فرانسوی