احسان

احسان

تهران
تهران
سن : 28
آقا
آلمانی
متوسط

احسان هستم
سطح زبان A2 
به دنبال پارتنر زبان که همسطح خودم، پیگیر و هدفمند برای پیشرفت باشه