فاطمه امین

فاطمه امین

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

میخوام از پایه به صورت خود اموز شروع کنم و دنبال یک پارتنر با اراده ام که باهم برنامه ریزی کنیم