ساینا امیریان

ساینا امیریان

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط هستم..در حد جمله سازی