مرتضی

مرتضی

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبان من BC1 هست

هدف: یادگیری زبان