میثم قیطاسی

میثم قیطاسی

خوزستان - اندیمشک

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

مهندس IT هستم و در حال آمده شدن برای پروسه مهاجرت کاری به کشور آلمان هستم.

قد بلند،خوش تیپ و جذاب هستم

و اعتقاد دارم یک مهاجر باید بصورت  مهاجری شروع کنه این پروسه آمادگی را چون مارو یاد میده از استارت تا سرانجام کارهای خودمون رو خودمون انجام  بدیم.