رها

رها

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بهبود مکالمه - سطح من اینترمدییت