سعید پ

سعید پ

تهران
تهران
سن : 31
آقا
انگلیسی
متوسط

در جستجوی پارتنر جهت آمادگی آزمون آیلتس  بخش های مختلف تا گرفتن نمره مورد نظر بخصوص بخش اسپیکینگ سطح upper intermediate
Best  Rregards
Saeed P