امید

امید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم متوسط به بالا هست. صرفآ اسپیکینگ و افزایش دامنه لغات مدنظرم هست.