میلاد پورنوروز

میلاد پورنوروز

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال فردی میگردم تا در مورد موضاعات مختلف صحبت کنیم