حیدر ولیزاده

حیدر ولیزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان ام رو میخوام بهتر کنم