امین

امین

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه درسطح پری اینترمدیت و بالاتر