ظفرفتاحی

ظفرفتاحی

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من لیسانس دارم امامیخوام ازسطح مبتدی اصولی کارکنم مکالمم قوی بشه،هدف برقراری ارتباط باافرادانگلیسی زبان درهرجای کره زمین