اکرم

اکرم

اصفهان
اصفهان
سن : 28
خانم
انگلیسی
متوسط

نمره هفت و نیم آیلتس. من ازمونمو دادم و میخوام به هرکسی که احتیاج به کمک داره، برای نمره هفت یا بالاتر کمک کنم. جلسه اول رو هماهنگ میکنیم و اگه راضی بودین، از جلسه بعد پولی جلو میبریم.