علی

علی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

نیازمند یک پارتنر برای استارت یادگیری زبان آلمانی