احسان

احسان

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

احسان هستم

سطح زبان A2 

به دنبال پارتنر زبان که همسطح خودم، پیگیر و هدفمند برای پیشرفت باشه