مصطفى

مصطفى

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من سطح مبتدی هستم. هدفم این هست که از پایه زبان کار کنم و یاد بگیرم