مهسا پیش آهنگ

مهسا پیش آهنگ

فارس - نی ریز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مترجم زبان بشوم. تا بالاترین سطح می خوام ادامه بدم.